Palloliiton kurinpitovaliokunta on määrännyt seksuaalisesta häirinnästä syytetyn valmentajan toimintakieltoon tämän vuoden loppuun saakka.

Valmentaja lähetti valmentamalleen alaikäiselle tytölle 15.6.2019 WhatsApp-viestejä, jotka pelaaja koki seksuaalisena häirintänä. FC Kontu purki valmentajan työsopimuksen kuulemistilaisuuden yhteydessä 12.7.2019, mutta Palloliiton tietoon tapaus tuli vasta tämän kuun alussa.

– Kurinpitovaliokunta on kuullut asiassa molempia osapuolia ja katsoo päätöksensä perusteluissa, että valmentajan viestittelyä on pidettävä seksuaalisena häirintänä. Vaikka valmentaja ei ole ehdottanut seksuaalista kanssakäymistä, on osa hänen viesteistään ollut seksuaalisesti latautuneita ja omiaan loukkaamaan alaikäisen pelaajan henkistä koskemattomuutta. Valmentajan epäasiallisetkaan viestit eivät kuitenkaan ole sisällöltään vakavimpia seksuaalista häirintää merkitseviä viestejä, kerrotaan Palloliiton tiedotteessa.

– Kurinpitovaliokunta pitää valmentajan menettelyä erittäin moitittavana, sillä hän on syyllistynyt alaikäisen valmennettavan seksuaaliseen häirintään. Valmentajan menettely ei ole myöskään jäänyt yksittäisiin viesteihin, vaan hän on lähettänyt pelaajalle useita seksuaalisesti latautuneita viestejä. Nämä teot ovat aiheuttaneet haittaa sekä FC Kontulle että Palloliitolle. Tämän lisäksi valmentajan toiminta on ollut myös yleisesti epäurheilijamaista. Kurinpitovaliokunta katsoo, että valmentajalle on määrättävä rangaistus.

– Valmentaja on toiminut valmentajana Malmin Palloseurassa tapahtuman jälkeen. Kurinpitovaliokunnan tietojen mukaan hänen toiminnastaan seurassa ei ole esitetty moitteita. Kurinpitovaliokunta katsoo, että valmentajaa on myös jo tosiasiassa rangaistu toiminnastaan etenkin vanhan seuran purkaessa hänen työsopimuksensa.

Toimitsijakielto kohdistuu ainoastaan tehtäviin, jotka liittyvät virallisiin otteluihin. Kurinpitovaliokunnalla ei ole toimivaltaa asettaa valmentajaa yleisesti valmennuskieltoon. Täten hän voi toimia valmentajana toimitsijakiellosta huolimatta. MPS ja valmentaja ovat kuitenkin sopineet työsuhteen päättämisestä.