Suomen Palloliiton (SPL) kurinpitovaliokunta on määrännyt Pavel Khorguashvilin ja Valter Khorguashvilin määräaikaiseen peli- ja toimitsijakieltoon 5.4.2013 saakka, sekä Francis Komben määräaikaisen peli- ja toimitsijakieltoon 5.10.2012 saakka SPL:n rangaistusmääräysten 3.1 §:n e-kohdan mukaisesti, kertoo liiton tiedote.

Perustelut: Rangaistuilta on pyydetty vastineita, ja kaikilta on vastineet saatu. Näiden lisäksi kurinpitovaliokunnalla on ollut päätöstä harkitessaan käytössään Lapin käräjäoikeuden tuomio 11/1047, jonka mukaan rangaistut ovat syyllistyneet jalkapallo-otteluiden yhteydessä tehtyyn rikolliseen toimintaan.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että rangaistut ovat rikkoneet SPL:n rangaistusmääräysten 2 §:n h-kohtaa. Tämän mukaan voidaan rangaista henkilöä, joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai laiminlyö tällaista ehdotusta koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle. Lisäksi kurinpitovaliokunta katsoo, että rangaistut ovat syyllistyneet jäljempänä mainitulla tavalla SPL:n rangaistusmääräysten 2 §:n c-kohdan mukaiseen epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen.

Kurinpitovaliokunta nojautuu perusteluissaan Lapin käräjäoikeuden 19.7.2011 antamaan tuomioon, jonka mukaan Pavel ja Valter Khorguashvili on tuomittu kolmesta eri lahjuksenotosta elinkeinotoiminnassa ajalla 5.8.2010–16.2.2011 kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Edelleen Lapin käräjäoikeus on tuominnut Komben yhdestä lahjuksenotosta ajalla 14.–16.2.2011 kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Pavel Khorguashvili on tuomittu menettämään valtiolle rikoksen hyötynä 11 000 euroa, Valter Khorguashvili 6 000 euroa ja Kombe 1 000 euroa. Khorguashvilien rangaistuksen koeaika päättyy 30.9.2012 ja Komben 31.7.2012. Tuomio on kaikkien osalta lainvoimainen.

Rangaistusta harkitessaan kurinpitovaliokunta otti huomioon, että rangaistut ovat olleet väliaikaisessa pelikiellossa 6.4.2011 lähtien. Khorguashvilit tuomitaan kurinpitomenettelyssä noudatetun käytännön mukaisesti kahden vuoden peli- ja toimitsijakieltoon. Koska valiokunta katsoo, että Komben toiminta on ollut vähäisempää ja koskenut vain yhtä ottelua ja saatu hyöty on pienempi, Komben saama rangaistus on kuusi kuukautta lyhyempi.

Rangaistusmääräysten 8 §:n mukaisesti rangaistulla on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla Suomen Palloliiton valitusvaliokunnalle.

Suomen Palloliitto informoi Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) kurinpitovaliokuntaa tästä päätöksestä ja käsittelyn etenemisestä.

Tiedote Palloliiton verkkosivuilla tässä linkissä.