SJK:lle huonoja uutisia – AC Kajaanin vastalause hyväksyttiin

© Kuva: Juha Tamminen

Suomen Palloliitto on hyväksynyt AC Kajaanin vastalauseen miesten Ykkösen 30.6. pelatusta ottelusta AC Kajaani-SJK.

TAUSTA

AC Kajaani on tehnyt 2.7.2013 vastalauseen edellä mainitusta ottelusta. Vastalauseessaan AC Kajaani katsoo, että SJK on kyseisessä ottelussa rikkonut Kilpailumääräysten 15 §:ää, koska sillä on ollut liian vähän Suomessa kasvatettuja pelaajia (SK-pelaaja) kokoonpanoluettelossa.

SJK ei vastineensa mukaan ole rikkonut mainittua sääntöä. SJK:n mielestä Christopher Cleaver on SK-pelaaja, koska hän on pelannut Suomessa jo 13 vuotta. Lisäksi SJK katsoo, että Joakim Jans, Stanislav Goldberg ja Josue Prieto Currais ovat pelaajia, joita ei voi laskea SK-pelaaja-säännöstön pariin, koska he ovat alle 21-vuotiaita. Lopuksi SJK vetoaa vielä siihen, että vaikka edellä mainitut pelaajat tulkittaisiin SK-pelaajiksi, niin Jans ja Goldberg eivät edes pelanneet ottelussa, joten heillä ei ollut vaikutusta ottelun lopputulokseen.

PÄÄTÖS

AC Kajaanin vastalause hyväksytään ja ottelun lopputulos muutetaan AC Kajaanin voitoksi 3–0. Vastalausemaksu palautetaan AC Kajaanille.

PERUSTELUT

Kilpailumääräysten 3 §:n v-kohdan mukaan SK-pelaajaksi lasketaan pelaaja, joka on ollut rekisteröityneenä suomalaiseen seuraan vähintään kolmen vuoden ajan ikävuosien 12–21 välillä.

Kilpailumääräysten 15 §:n 1-kohdan mukaan SK-pelaajasääntö koskee muun muassa miesten Ykköstä. Saman pykälän 2-kohdan mukaan ottelupöytäkirjaan merkityistä pelaajista vähintään puolet on oltava SK-pelaajia, joista vähintään neljän on pelattava ottelussa, ja 3-kohdan mukaan, mikäli kohdan 2 ehdot eivät täyty, joukkueen katsotaan käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten 24 §:n mukaisesti.

Kilpailumääräysten 24.2 §:n mukaan, jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, joukkue voidaan tuomita hävinneeksi 3–0.

Edellä mainitun perusteella on käynyt selväksi, että pelaajia, jotka eivät täytä SK-pelaajan kriteereitä, ei voida laskea kuuluvaksi vaadittuun SK-pelaajakiintiöön. SK-pelaajasäännöllä ei ole mitään tekemistä pelaajan kansallisuuden, ei todellisen eikä jalkapallossa tarkoitetun, kanssa. Sääntö ei ole mitään kansallisuutta diskriminoiva eikä välttämättä suomalaisia suosiva. Merkitystä on vain sillä, että pelaajaa on kasvatettu suomalaisessa seurassa vähintään kolmen vuoden ajan 12–21 -vuotiaana.

Vastalauseen kohteena olleessa ottelussa SJK:lla oli pöytäkirjassa 16 pelaajaa. Näistä pelaajista yhdeksän on pelaajia, jotka eivät täytä Kilpailumääräysten mukaista SK-pelaaja -kriteeriä, eli eivät ole olleet kolmea vuotta rekisteröityneenä suomalaiseen seuraan 12–21 -vuotiaana. SK-pelaajiksi ei lasketa seuraavia pelaajia: Richard Dorman, Pavle Milosavljevic, Christopher Cleaver, Justin Moose, Josue Prieto Currais, Mikhel Aksalu, Daniel Tomazi Moreitra Caumo, Stanislav Goldberg ja Joakim Jans.

Edellä mainitun perusteella SJK:n katsotaan rikkoneen SK-pelaaja -sääntöä, koska sillä oli pöytäkirjassa vain seitsemän SK-pelaajaa, kun niitä olisi pitänyt olla vähintään kahdeksan.

Vastaavanlaisissa asioissa tehtyjen aiempien Vastalauselautakunnan päätösten mukaan rikkomusta ei ole pidetty lieventävänä, vaikka se olisi tehty ilman tahallisuutta. On katsottu, että kilpailusarjoihin osallistuminen edellyttää huolellista tutustumista sääntöihin ja niiden noudattamista.

VALITUSOSOITUS

Tästä päätöksestä voi valittaa seitsemän vuorokauden kuluessa sen tiedoksisaannista Palloliiton vastalauselautakunnalle.

Lähde: Palloliiton tiedote.


Nikotiininuuskat kotiovellesi edullisesti ja helposti

  • Tilaa laillisesti netistä suoraan kotiovellesi.
  • Suomalaisesta verkkokaupasta kaikki suositut tuotteet.
  • Edullisesti lyhyellä toimitusajalla.